THƯ VIỆN TÀI LIỆU IELTS ONLINE
2018 - 2019

THƯ VIỆN TÀI LIỆU TỰ HỌC IELTS ONLINE 2018 là dự án đặc biệt, hoàn toàn miễn phí của IELTS Fighter trong năm 2018 - 2019 nhằm giúp các bạn đang ôn luyện IELTS có một thư viện tài liệu IELTS đầy đủ, chât lượng, cập nhật với xu hướng đề thi thật hiện tại nhất.

  • CẬP NHẬT: Đây chính là yếu tố quan trọng phù hợp với xu hướng đê thi hiện tại. Các tài liệu như bộ đề Speaking Writing mới nhất sẽ được mình update thường xuyên, hay những tài liệu IELTS mới xuất bản cũng được cung cấp chi tiết cho các bạn
  • CHẤT LƯỢNG: Cho dù là tài liệu IELTS miễn phí nhưng tất cả các tài liệu, lộ trình học hay bí quyết học IELTS đều đảm bảo chất lượng. Nếu tham khảo tài liệu trên mạng, nhiều bạn hay bắt gặp bài viết với nhiều lỗi sai. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi tham khảo tài liệu từ THƯ VIỆN IELTS CỦA IELTS FIGHTER.
  • CHỌN LỌC: Tất cả các tài liệu trong thư viện IELTS đều đã được đội ngũ giáo viên IELTS chọn lọc cẩn thận từng tài liệu một. những cuốn tài liệu không phù hợp với hiện tại sẽ loại bỏ -> các bạn không phải học quá nhiều mà vẫn đảm bảo hiệu quả

Vocabulary - Grammar

Grammar for IELTS


English Grammar in Use

Vocabulary for IELTS

Vocabulary for IELTS - Collins


Check your Vocabulary for IELTS

English Collocations in Use

TÀI LIỆU IELTS FIGHTER BIÊN SOẠN

99 CUE CARDS for IELTS Speaking

 170 bài mẫu IELTS writing Task 2 theo chủ đề

Ideas for IELTS topics by IELTS Fighter

IELTS Writing task 1 target 7+

Cuốn sách IELTS Writing từ A-Z band 6.5

 Dự đoán xu hướng ra đề Writing Quý 3,4 /2018

IELTS Writing target 7+ task 1

IELTS Writing target 7+ task 2

Cách viết introduction cho Task 1

 Dự đoán xu hướng ra đề Writing Quý 3,4 /2018

IELTS Speaking Vocabulary band 7.5+

Topic Related Vocabulary by IELTS Fighter

IELTS READIN​G

BAND 4.0 - 5.5

Get ready for IELTS Reading

Collins – Reading for IELTS   

Reading Strategies for the IELTS Test PDF

BAND 6.5+

15 Days Practice for IELTS reading

IELTS Advantage - Reading Skills.pdf

 Improve Your Reading Skills

Insert Image

Nhập trò chuyện của bạn ở đây...

IELTS LISTENING

BAND 4.0 - 5.0+

Listening Strategies for IELTS

Get ready for IELTS listening 

Tactics For Listening  Basic

BAND 6.5+

15 Days Practice for IELTS Listening

Intensive IELTS Listening      

Collins – Listening for IELTS 

Improve Your IELTS Listtening and Speaking

IELTS WRITING

Academic Writing for IELTS by Sam McCarter

15 Days’ Practice for IELTS Writing

 Improve your IELTS Writing Skills

Writing task 2 – Mat clark       

IELTS SPEAKING

 IELTS Speaking - Mark Allen  

Succeed in IELTS Speaking     

IELTS Speaking - Mat Clark    

IELTS Advantage Speaking & Listening Skills

SÁCH LUYỆN ĐỀ

Cambridge IELTS 9

Cambridge IELTS 10

Cambridge IELTS 11

Cambridge IELTS 12

Cambridge IELTS 13

IELTS Practice Test Plus 1

IELTS Practice Test Plus 2

IELTS Practice Test Plus 1

IELTS Reading Recent Actual Test Vol 1, 2, 3, 4, 5

IELTS Listening Recent Actual Test Vol 1, 2, 3, 4, 5

GIẢI CHI TIẾT CAMBRIDIGE IELTS TỪ 9 - 12

Insert Image


TÀI LIỆU IELTS CHỌN LỌC

Insert Image

Nhập trò chuyện của bạn ở đây...

Insert Image

Nhập trò chuyện của bạn ở đây...

Insert Image

Nhập trò chuyện của bạn ở đây...

Insert Image

Nhập trò chuyện của bạn ở đây...